main content

سورا اسکندرلی
سورا اسکندرلی

سورا اسکندرلی

خواننده پر آوازه این روزهای موسیقی جهان غوغایی به پا کرده است او با خواندن قطعه ای از آلبوم خودبه نام نیه بسیار مشهور شده است و با داشتن سن و تجربه ی کم به یکی از بهترین های کشور خود آذربایجان تبدیل شدخ است .
او در جمهوری آذربایجان دیده به دنیا گشوده است و با خواندن 5 قطعه ترانه خیل عظیمی را طرفدار خود کرده است

post area