داملا
داملا

داملا

داملا (بۆتۆن آدی:ممدوا معصومه غریب قیزی) یوخسا (Məmədova məsumə qərib qızı) آذربایجانلی مۆغنی و آکتریس.

post area