main content

مرتضی اشرفی
مرتضی اشرفی

مرتضی اشرفی

مرتضی اشرفی خواننده پاپ کشورمان در ایران متولد شده است.وی سابقه چندین سال خوانندگی دارد و غیر از فعالیت کاری خود به خوانندگی هم میپردازد.
مرتضی اشرفی بیشتر آهنگ های خود را مانند مهدی جهانی و علیشمس با دوست صمیمی خود مجید مکس همکاری می کند البته وی تک اهنگ های زیادی دارد که خودش تنها خوانندگی کرده است.

post area