مهراد جم
مهراد جم

مهراد جم

مهراد جم خواننده جوانی که این روزها با آهنگ شمال و غمت نباشه ، نامش حسابی برسر زبان ها افتاده و طرفداران زیادی پیدا کرده است.
سبک خوانندگی و صدای خاص او باعث شده تا نسل جوان به سمت او گرایش پیدا کرده و طرفدار او و ترانه هایش شوند.

post area