main content

آرمین زارعی
آرمین زارعی

آرمین زارعی

آرمین زارعی، با نام هنریِ آرمین 2AFM (زادهٔ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۵ در تهران)، خواننده رپ فارسی است.
2AFM کوتاه شدهٔ نام خود او (آرمین) و سه نفر دیگر از دوستان همکار او در عرصۀ موسیقی است (علی-آرمین-فرهاد-مِهراد)

post area